Leer, caminar, mirar

Des dels departaments d’Educació Visual i plàstica, Castellà i Català, s’ha engegat aquest curs un projecte interdisciplinari anomenat “Leer, caminar, mirar” que es du a terme els dijous a la tarda amb alumnes de tots els nivells. L’objectiu es portar a terme activitats relacionades amb l’art i la literatura que el dia a dia a l’aula no permet. Es pretén fomentar tant la creativitat de l’alumnat  com la seva reflexió davant la realitat partint de conceptes artístics i literaris, amb un format més lliure que permeti sortir de l’aula, per la qual cosa estan previstes tres sortides, una per trimestre, a espais d’interès artístic del nostre entorn.

El projecte sorgeix del concepte de l’aprenentatge a partir de les emocions que l’art o la literatura provoquen en els alumnes i les creacions que ells poden realitzar des d’aquesta idea inicial, sempre tenint en compte les seves propostes.

Podeu consultar les diverses activitats que anem realitzant aquí: